vrijdag 20 april 2018

Beverevenement in voorbereiding

Karel Noy meldde vanavond op zijn Facebook pagina Karel noy Jufferswaard Renkum het volgende:
Vanavond Rondje Jufferswaard gedaan zoeken van de burchten en dammen ook naar sporen van de Bevers werd er gezocht tekst en uitleg van Lambert van Gils ... Helaas geen de Bevers gezien.
Nou, neem maar van me aan dat Karel gelukkig ook het één en ander uit te leggen had. We waren met 9 mensen. We zijn allemaal bezig, met nog enkele anderen, om de beverexpositie voor te bereiden die 12 mei wordt geopend in het Infocentrum Renkums Beekdal

woensdag 4 april 2018

Een deel van de "knaagboom in het ijs" is nu geveld

Er is verder geknaagd aan de boom die we eind februari zo mooi in het ijs zagen staan. Die hoog aangeknaagde tak bungelt er nog steeds en die zal ook nog wel een tijdje zo blijven hangen. tot het volgende hoge water als het aan de bevers ligt, of totdat dezelfde tak helemaal onderaan wordt afgeknaagd, een fluitje van een cent voor bevers.
Grappig is nu dat de zwakste plek van de dikste stam kennelijk te hoog zit om het knaagwerk af te maken. Ze hebben daarentegen wel aan de oeverzijde het veel oudere knaagwerk ververst (zie de lichte vlekken op de dikste stam), maar nog niet zover dat de boom daarop breekt. Wel is de al zwakke plek van februari (zie vorig blog) nu doorgeknakt van de hangende tak, van hieruit gezien rechts aan de boom. En die tak is helemaal kaal gevreten in het water.

Ik ben nog eens gaan kijken naar de plek waar de beverdam is weggehaald in opdracht van de beheerders. Er is daar niets nieuws te bekennen. Wel zie je nu de oudere beversporen wel heel duidelijk nu de vegetatie er nog zo winters bij ligt:
de glijbaan waar de bevers oversteken van de beek het moeras in en
de sloot die de bevers hebben uitgediept om het hout voor de dam uit het taludbosje te slepen tussen het weiland en de weg N225. De dam lag links van die sloot op deze foto. Rechts is de N225.
Ik vrees dat dit bijzondere bosje helemaal zal moeten verdwijnen volgend jaar als daar het snelfietspad van Wageningen naar Arnhem, aan deze kant van de N225, aangelegd wordt. Nu is dit een interssante voedselbron voor de Jufferwaardse bevers die volgens Karel ook aan de overkant van de N225 een burcht hebben in een eilandje in de beek. Misschien kan ik daar binnenkort eens gaan kijken. Het is daar privé terrein.

vrijdag 2 maart 2018

Bevers in de maartse winter van 2018

Het is een bizarre winter, zoals zo vaak in Nederland. De hele winter is het zacht en dan op het eind komt er nog een stoot van koning winter.
Renkum Utrechtseweg met Noordberg op de achtergrond.
Door storm verticaal afgeknakte olm.
Maar het was niet alleen maar zacht!
Op 18 januari hadden we een enorme storm in heel Nederland. Langs de Veerweg in Renkum zijn ook bomen omgewaaid en in de Jufferswaard overal wel takken naar beneden gekomen. Dat is handig voor de bevers, zou je zeggen, dan hoeven ze die bomen niet om te knagen. Toch zie je naderhand niet dat zulke bomen of takken echt ontveld worden door bevers. Wel door paarden.

Renkum, Pilo met hoog waterEr was van begin januari tot februari hoog water van de rivier en dan wordt het ook lastig voor de bevers. Dan moeten ze hun veilige burchten verlaten om niet te verdrinken. Dan moeten ze een droog "buitenhuisje" zien te vinden.


Bever Foto Karel Noy
Karel Noy heeft wel waarnemingen gedaan van bevers die op ongebruikelijke plekken (die kent hij) te vinden waren. In de pers las je ook wel dat meer bevers dan normaal zijn overreden.

Bever Foto Karel Noy

Karel heeft nu ook overdag bevers kunnen fotograferen.
Renkum Jufferswaard Noordberg. Bevroren plas met schaatsende kinderenMaar het houdt niet op: dan komt de winterstoot eind februari tot 3 maart.
Ik ging met m'n kleinkinderen schaatsen naast de Noordberg. Daar was een ondiepe plas overgebleven van het hoge water en die was als vroeg bevroren. Wel hobbelig ijs natuurlijk dat gewoon op het weiland was achter gebleven.Komend vanaf de stoplichten op de N225, aan het eind van de Heidesteinlaan liepen we het weiland in op weg naar de bevroren plas langs de Noordberg. In het heldere zonlicht van 26 februari valt meteen op dat er in één van de voorgaande nachten enorm geknaagd is aan een vertakte boom die, normaal langs de oever, maar nu met het hoge water rondom in het water staat. En jawel je ziet heel duidelijk dat hier de bevers lekker bezig zijn geweest en de boom waarschijnlijk fataal hebben afgeknaagd boven het ijs. Er was al eerder aan de andere kant geknaagd.

Hij is nog niet gevallen. De bevers hadden er blijkbaar het geduld niet voor, want wat hier opvalt is dat tot vrij hoog in de boom, tot op ca 2 m. hoogte, de takken al zijn afgeknaagd. Vanaf het ijs kunnen ze dus blijkbaar goed omhoog klimmen in deze vertakte boom, om daar takken af te knagen. Dat had ik wel eens willen zien: boomklimmende bevers! Dit is wat ik eerst dacht.
Maar kijk eens goed: er liggen geen knaagsplinters op het ijs en ook niet in de buurt. Dus? En waarom zouden de bevers die boom over zo'n groot stuk verticaal hebben afgeknaagd?
Het antwoord kunnen we nog zien ca 100 meter dichter bij de grote weg, de N225. Daar zien we een stuk boven de afrastering, op ca 1,25 m. boven het maaiveld, de resten in de struiken hangen van het hoge water van half januari tot half februari. Het maaiveld ligt hier zeker wel een meter boven het huidige waterniveau van de beek bij de afgeknaagde boom, totaal 2,25 m.. Dus die naar beneden bungelende dikke tak is bij de hoogste waterstand afgeknaagd rond 1 februari. Daarna is het water gaan dalen en kwam even weer omhoog. Steeds knaagden de bevers dicht bij de waterspiegel aan die boom. Je ziet bij wijze van spreken het waterniveau dalen langs de stam die steeds op de waterspiegel werd afgeknaagd. En de knaagsplinters verdwenen in het water. Dus dit grote verticale knaagoppervlak is het effect van bevervraat, gedurende een aantal nachten, bij een dalende waterspiegel tussen half januari en half februari 2018.

maandag 18 december 2017

De beverdam wordt inderdaad weggehaald

Vandaag kreeg de Pilogroep het volgende bericht van het Waterschap:

Ik wil bij deze laten weten dat wij in overleg met Staatsbosbeheer en de Provincie (bevoegd gezag en handhaving) besloten hebben de beverdam in de Heelsumse beek aanstaande woensdag te gaan verwijderen.
Er komen nu meerdere vragen over het hoge water in het beekdal en we hebben weer problemen met de sluis.
De provincie is bij de beverdam geweest en heeft ons daarna toestemming gegeven om de dam te verwijderen.
Dit ter info.

Met vriendelijke groet,
Paul van Breukelen
Gebiedsbeheerder


Waterschap Vallei en Veluwe

zaterdag 11 november 2017

Beverburchten bij de kleiputten

Wat een geluk als je met de eigenaar/beheerder van een ontoegankelijk gebied mee mag gaan kijken! Vlak bij huis, aan de voet van de Noordberg, tussen Veld en Beek en de A50-brug over de Nederrijn, daar is een natuurgebied en een landbouwgebied. Beide "Verboden Toegang". Nu mochten we meewandelen met de eigenaar van het natuurgebied.
Op de foto hiernaast zie je aan de horizon de schoorsteen van de Jufferswaard.


Ik kreeg het gevoel in een oerbos te wandelen, terwijl ik weet dat slechts ca 80 jaar geleden dit gebied in feite is uitgegraven voor de steenindustrie.
Er hangen op verschillende plaatsen camera's, want de nieuwe eigenaar (sinds 2016) bestudeert "zijn" natuurgebied zo nauwkeurig mogelijk, ook om de ontwikkeling in de loop der jaren te kunnen vastleggen.

Ik geniet van de wandeling, vanwege de natuur, maar ook vanwege de cultuurhistorische betekenis van dit gebied. Daarom is Hans Braakhuis er ook bij, collega bij het Historisch Genootschap Redichem. Hij is een goede fotograaf, maar ik beperk me hier tot mijn eigen foto's.

In dit beverblog is natuurlijk de beverbevolking van de kleiputten van belang.
Welnu: er zijn wel een tiental beverburchten in dit gebied. Met alle bijbehorende beverglijbanen uiteraard.
Beverdammen hebben we niet gezien. Dat ligt ook voor de hand, want er valt hier niks af te dammen. Het zijn in feite verschillende plassen die hier en daar met een slootje verbonden zijn, maar er valt geen niveauverschil van het water te creëren als er geen stromend water is.
Opvallend is het verschil tussen oude en nieuwe burchten. De eigenaar maakt zich zorgen over het gemiddeld dalende waterniveau in de kleiputten, waarvoor hij nog niet met zekerheid de verklaring kent.
Het lijkt er sterk op dat de bevers voortdurend nieuwe burchten moeten maken omdat het water gemiddeld dalende is in alle kleiputten hier.
Deze nieuwe burcht ligt duidelijk lager dan die op de voorgaande foto, terwijl ze op slechts ca 20 m. afstand van elkaar liggen.

Hoewel er zijn waarschijnlijk ook hier wel vossen zijn, hebben de bevers hier weinig last van verstoring door mensen.
Misschien verklaart dit toch dat op sommige plaatsen kort geleden (geen sprake van recente hoge waterstanden) takken op ca 1 m. boven de grond konden worden afgeknaagd, wel dicht bij het water overigens.

woensdag 8 november 2017

Knotwilgen in de knel door bevers

Tja,

Nou wordt het menens en nu zal het waterschap wel maatregelen moeten nemen, lijkt me zo.
Zie dit artikel in Hoog en Laag.

Ik weet nog niet zeker of het om dezelfde beverdam gaat als die aan de Zuidzijde van de N225, in de Jufferswaard. Misschien is iets verder stroomopwaarts ook wel een beverdam aangelegd door onze "waterstaatkundige ingenieurs", de bevers.
Ik heb vorige week wel gezien dat de dam toch nog verder is opgehoogd en het water inderdaad nog verder is gestegen, misschien nu wel 80 cm. Leuke jongens hoor die bevers!